Επικοινωνία

Content
Εξυπηρέτηση πελατών
Τηλέφωνο.: 0030 210 5701245
Fax: 0030 210 5701278
Email: Ah_AA_CUS_GR@bosch.com
Διεύθυνση: Robert Bosch A.E.
AA/SES-CUS
Ερχείας 37
19400 Κορωπί, Αθήνα, Ελλάδα