Επεξεργασία καυσαερίων

Marginal Column
Bosch Car Service

Bosch Car Service

Content
  • Πληροφορίες προϊόντος

    Επεξεργασία καυσαερίων: Καθαροί κινητήρες σημαίνει αποδοτικότεροι κινητήρες

    Οι οριακές τιμές για επιβλαβείς εκπομπές γίνονται όλο και πιο αυστηρές. Η ικανότητα συμμόρφωσης με αυτές τις τιμές δεν σημαίνει μόνο όσο το δυνατόν καθαρότερη καύση του καυσίμου αλλά απαιτεί και μία διαδικασία επεξεργασίας των καυσαερίων. Οι εκπομπές οξειδίου του αζώτου ενός συγχρόνου πετρελαιοκινητήρα είναι τώρα 96% χαμηλότερες από αυτές ενός τυπικού πετρελαιοκινητήρα του 1990. Ο καταλύτης SCR (επιλεκτική καταλυτική αναγωγή) και το σύστημα Denoxtronic της Bosch μειώνουν περαιτέρω το υπόλοιπο άζωτο περισσότερο από 90%. Έτσι σε ορισμένες πόλεις δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι τα καθαρισμένα καυσαέρια είναι πιο καθαρά από τον περιβαλλοντικό αέρα.

     


     
  • Downloads