Μονάδες ελέγχου

Μονάδες ελέγχου
 
Content
  • Πληροφορίες προϊόντος

    Για ιδανική διαχείριση κινητήρα: Μονάδες ελέγχου

    Σε αντίθεση με τις συμβατικές μονάδες ελέγχου κινητήρα, οι μονάδες ελέγχου για συστήματα Start/Stop διαθέτουν πρόσθετες διεπαφές για τη μίζα καθώς και για τον αισθητήρα μπαταρίας, στροφαλοφόρου άξονα, αριθμού στροφών τροχών και νεκράς ταχύτητας. Ένα ειδικό λογισμικό αναλύει τα δεδομένα που παραδίδονται από τους αισθητήρες και συντονίζει έτσι τη λειτουργία Start/Stop.

     
  • Downloads