Σύστημα Start/Stop

Σύστημα Start/Stop

Start/Stop: Ανταλλακτικά, τεχνολογία ελέγχου και τεχνογνωσία της Bosch

Όλο και περισσότερα νέα επιβατικά οχήματα στην Ευρώπη εξοπλίζονται εργοστασιακά με συστήματα Start/Stop. Μία εξέλιξη που θέτει αυξημένες απαιτήσεις για εξαρτήματα του οχήματος όπως μίζα, γεννήτριες, μπαταρίες και πολλά άλλα. Ζητούνται μεγαλύτερη ισχύς και διάρκεια. Η Bosch διασφαλίζει με το ευρύ φάσμα προσφοράς της σε εξαρτήματα οχήματος Start/Stop αξιόπιστα τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων Start/Stop.

Content 1
Τρόπος λειτουργίας του συστήματος Start/Stop Τρόπος λειτουργίας Τρόπος λειτουργίας

Τρόπος λειτουργίας

Τρόπος λειτουργίας του συστήματος Start/Stop – Οικονομική οδήγηση και καθαρά Stop

Μονάδες ελέγχου με λειτουργία Start/Stop Μονάδες ελέγχου Μονάδες ελέγχου

Μονάδες ελέγχου

Μονάδες ελέγχου με λειτουργία Start/Stop

Συμβουλή για το σέρβις: Αλλαγή μπαταρίας Συμβουλή για το σέρβις: Αλλαγή μπαταρίας Συμβουλή για το σέρβις: Αλλαγή μπαταρίας

Συμβουλή για το σέρβις: Αλλαγή μπαταρίας

Πρόσθετες ευκαιρίες για έσοδα από το σέρβις, την επισκευή και τη διάγνωση συστημάτων Start/Stop

 
Content 2
Μίζες Start/Stop Μίζες Start/Stop Μίζες Start/Stop

Μίζες Start/Stop

Μίζες Start/Stop – Βελτιωμένες για συχνές διαδικασίες Start

Μετατροπέας DC/DC Μετατροπέας DC/DC Μετατροπέας DC/DC

Μετατροπέας DC/DC

Μετατροπέας DC/DC για τη σταθεροποίηση του ηλεκτρονικού δικτύου τροφοδοσίας του οχήματος

 
Content 3
Γεννήτριες Start/Stop Γεννήτριες Start/Stop Γεννήτριες Start/Stop

Γεννήτριες Start/Stop

Γεννήτριες Start/Stop – Αυξημένος βαθμός απόδοσης, μειωμένη κατανάλωση

Αισθητήρες Αισθητήρες Αισθητήρες

Αισθητήρες

Ο ηλεκτρονικός αισθητήρας μπαταρίας EBS για την ακριβή και δυναμική καταγραφή των χαρακτηριστικών αριθμών λειτουργίας