Αισθητήρες

Marginal Column
Content
 • Πληροφορίες προϊόντος

  Αποτελέσματα μέτρησης ακριβείας: Αισθητήρες για Start/Stop

  Ένα δίκτυο διαφορετικών αισθητήρων οχήματος δίνει στη μονάδα ελέγχου τρέχοντα δεδομένα κατάστασης. Επιτρέπουν το βελτιωμένο έλεγχο της λειτουργίας Start/Stop.

  • Ο αισθητήρας νεκράς ταχύτητας δείχνει αν έχει επιλεγεί κάποια ταχύτητα στο κιβώτιο.
  • Ο αισθητήρας αριθμού στροφών τροχών αναγνωρίζει τη φορά περιστροφής του τροχού κι αν είναι ακινητοποιημένος ο τροχός.
  • Ο έξυπνος αισθητήρας στροφαλοφόρου άξονα δηλώνει τη δραστηριότητα του κινητήρα.
  • Ο αισθητήρας διαφορικής πίεσης για ενισχυτή δύναμης πέδησης επιτηρεί την πίεση στον ενισχυτή δύναμης πίεσης στη διάρκεια της φάσης Stop, ώστε σε περίπτωση πτώσης της πίεσης να ξεκινήσει τον κινητήρα. Έτσι διασφαλίζεται η υποβοήθηση πέδησης.
  • Ο ηλεκτρονικός αισθητήρας μπαταρίας (EBS) επιτηρεί την κατάσταση απόδοσης της μπαταρίας.
   
 • Downloads