Τραπεζοειδείς ιμάντες και τραπεζοειδείς ιμάντες πολυβέ

Τραπεζοειδείς ιμάντες και τραπεζοειδείς ιμάντες πολυβέ
Marginal Column
Bosch Car Service

Bosch Car Service

Content
 • Πληροφορίες προϊόντος

  Τραπεζοειδείς ιμάντες και τραπεζοειδείς ιμάντες πολυβέ της Bosch

  Τραπεζοειδής ιμάντας πολυβέ

  Οι τραπεζοειδείς ιμάντες και οι τραπεζοειδείς ιμάντες πολυβέ της Bosch διασφαλίζουν μεγάλη λειτουργική ασφάλεια και διάρκεια ζωής, ωστόσο εκτίθενται και σε έντονες καταπονήσεις. Ως αναλώσιμα θα πρέπει συνεπώς να ελέγχονται και να αντικαθίστανται εντός των συνιστώμενων διαστημάτων συντήρησης.

  Σε μηχανισμούς κίνησης πολλών αυλακώσεων, οι ιμάντες θα πρέπει να αντικαθίστανται με τραπεζοειδείς ιμάντες ίδιου μήκους, που πληρούν ιδιαίτερα αυστηρές προδιαγραφές ανοχών. Γενικά αντικαθίσταται πάντοτε όλο το σετ.

   


 • Downloads