Δαγκάνες φρένων - Bosch eXchange

 
Content
 • Πληροφορίες προϊόντος

  Bosch eXchange: Οικονομική επισκευή φρένων

  Το πρόγραμμα Bosch eXchange, με περίπου 1.200 προϊόντα και την τεχνογνωσία της Bosch στον τομέα της εξέλιξης και της εργοστασιακής τοποθέτησης, αποτελεί την οικονομική εναλλακτική λύση αντί για την αγορά νέων δαγκάνων φρένων. Με κάλυψη της αγοράς 93 % έχετε σχεδόν για κάθε πελάτη μία λύση.

  Επαγγελματική επεξεργασία – Δαγκάνες φρένων ανακατασκευής της Bosch

  Η γνήσια ανακατασκευή εργοστασίου Bosch εγγυάται πρώτης τάξης ποιότητα: Μετά την αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό των μεμονωμένων εξαρτημάτων αντικαθίστανται πλήρως όλα τα αναλώσιμα. Ένας πλήρης έλεγχος λειτουργίας διασφαλίζει την άριστη λειτουργικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο εφαρμόζονται τα ίδια συστήματα διασφάλισης ποιότητας, οι διατάξεις ελέγχου και τιμές ελέγχου όπως στην εργοστασιακή τοποθέτηση. Επιπλέον ισχύουν οι ίδιες παροχές εγγύησης όπως για το νέο προϊόν.

   
  • Αυτόνομη κατασκευή στο Göttingen: Know-how και πρωτοπορία στην κατασκευή επισκευασμένων ανταλλακτικών
  • Ποιότητα, εγγύηση και λειτουργία όπως στο νέο προϊόν
  • Για το 93 % όλων των οχημάτων
  • Γρήγορη, ασφαλής και διαφανής διεκπεραίωση
  • Διαφύλαξη των φυσικών πόρων μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και υλικών