Συστήματα Diesel - Bosch eXchange

Με το Bosch eXchange είστε ασφαλείς

Το Bosch eXchange προσφέρει τα μοναδικά πλεονεκτήματα της πιστοποιημένης επισκευής επιπέδου σειράς παραγωγής. Στα πιστοποιημένα εργοστάσια Bosch αντικαθίστανται με την πλέον πρόσφατη τεχνολογία παραγωγής και την τεχνογνωσία από την εργοστασιακή τοποθέτηση όλα τα αναλώσιμα και κρίσιμα εξαρτήματα με γνήσια ανταλλακτικά της Bosch. Τα υψηλά ποιοτικά πρότυπα και οι δοκιμές λειτουργίας όπως στα καινούργια ανταλλακτικά, διασφαλίζουν ένα προϊόν ανακατασκευής σε άριστη ποιότητα Bosch. Με την ίδια εγγύηση όπως και για το νέο προϊόν.

 
Content
 • Πληροφορίες προϊόντος

  Το πλήρες πρόγραμμα Bosch eXchange για συστήματα Diesel

  Με πάνω από 1 000 τύπους για συστήματα ψεκασμού Diesel, το Bosch eXchange αποτελεί ένα μοναδικό πρόγραμμα ανακατασκευής:

  • Συνδυασμοί ακροφυσίων
  • Αντλίες διανομής, μηχανικής και ηλεκτρονικής ρύθμισης
  • Εγχυτήρες Unit για επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα
  • Αντλίες υψηλής πίεσης Common Rail και εγχυτήρες για επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα
  • Αντλίες Unit
  • Αισθητήρες ροής μάζας αέρα με θερμό φιλμ
  • Μονάδες παροχής Denoxtronic