Υπεύθυνος για τις ιστοσελίδες διαδικτύου της Robert Bosch S.A.

Content

Όνομα και διεύθυνση


Robert Bosch S.A.
Eρχείας 37
194 00 Κορωπί Αττικής, Ελλάδα

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου


Gerhard Dambach του Arnold, Πρόεδρος Ιωάννης Κάπρας του Χαραλάμπους, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Philipp Christoph Grieninger του Friedrich Karl, Μέλος

Η επικοινωνία σας με τη Bosch, τμήμα Automotive Aftermarket

email: info_automotive@gr.bosch.com
τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 5701245

Καταχωρήσεις μητρώου


Γ.Ε.Μ.Η 748801000

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)


ΑΦΜ: 094320787, Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων